กรีน ครอสทำความสะอาดชายหาด

ขอสวัสดีและขอขอบคุณสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนแห่งนี้ บางคนนี่อาจเป็นครั้งแรก (หรือหลายๆคนที่เข้ามามีส่วนร่วมกับเราหลายต่อหลายครั้งแล้ว) ในการร่วมมือลงแรงช่วยอนุรักษ์เกาะพะงันของเราให้สวยงาม

ณ ที่แห่งนี้ พวกเราคือกลุ่มอาสาที่จัดตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ เราร่วมแรงร่วมใจกันสร้างความตื่นตัวทางสิ่งแวดล้อมบนเกาะและเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลรักษาความสะอาดหาดทราย

ท่านจะสามารถติดตามข่าวสารการเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ชายหาด และร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่นี่ เราจะร่วมมือกันทำให้เกาะพะงันสวยงาม จากพื้นที่เล็กๆแห่งนี้ เราจะดูแลบ้านหลังใหญ่ของพวกเรา บ้านที่เราอยู่อาศัย ทำมาหากิน บ้านของเราแห่งนี้…เกาะพะงัน

ท่านยังสามารถใช้เพจ “ค้นหาชายหาด” ในการจัดการพื้นที่ชายหาดได้ด้วยตัวของท่านเองร่วมมือกันทำให้สะอาด น่าอยู่ ท่านจะมีพวกเราที่จะช่วยสนับสนุนและให้คำปรึกษาตลอดการลงมือทำ

เกี่ยวกับเรา

The beach clean

ครั้งต่อไป ลงมือเลย!

ร่วมมือกับเรา

มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่นี่

Do What You Can!

พวกเราทุกคนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ “มันคือสิ่งที่ทำให้เรามีชีวิตอยู่ได้” คนมากมายที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้สำคัญพวกเค้าก็แค่มองดูแล้วผ่านเลยไป

แต่ถ้าท่านคิดว่าชีวิตและคุณภาพชีวิตเป็นสิ่งที่สำคัญ ฉะนั้นเราควรร่วมลงมือทำด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ ท่านจะพบกับความรู้สึกที่ดีขึ้น

เมื่อรู้ที่จะให้ รู้ที่จะรักษา ท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าชีวิตเราดีขึ้นเช่นกัน